mardi 12 décembre 2006


on calminaama on njuuraama.
Pulaar ko haala GENO,ko Demngal ngal maayataa.Ngam
juutnaade e yeewtere ndee on mbismaama to http://dingiralfulbe.blogs-de-voyage.fr
ko toon BiBBe fulBe Bee mbaddata coorumaa mi coodtu maa mi e nder njeewte baDde faayiida.